למטה: הבית של משפחת פומר, שהייתה בין ו\שר המשפחות הראשונות שהתיישבו a חטי בשנת ?.1933? הניח.נותר ו\ל כנו.