למ0ה: הצריף של הריר /סוס/ 0שנת ?.1938? וסרטן היה הרופא הראשון במושבה.