נעמ/ד הק/דם?.-? העמדה הראשונה נקךימה משנת ?.1938? למטה: הצריף של בצלאל חנקין משנת 1933 או ?.1934?