למטה: נחלת לחמן נפתח תקוה, צילום של רפאלוביץ משנת ?.1898?