למטח: בית הכנסת הגרול של המושבה נוח/נ חובבי ציון. תמונה תחתונה: