למטה: אורחת ?a<1m? ברחוב הראשי של פתח תקוה ו\ל ו?' 7? ע בתי המושבה ועיה. צילום נדיר מאוסף נרינםק 1 משנת ?.1918?