מימין: בניין המשטרה המנדטורי משנת 1944 (כיום מוסך?.(?