ל00ה: משה ומרים ?/,707/7? במרפסת ביתם. מאחור נראה הבית הישן מראשית ההתיישבות. ?/ / 707/7? נ; השמונים וארבו] הוא בן עתלית. בעמוד ממול. - הבאר הראשונה של פרדס רונה נקררוה בשנת ?.1929?