למטה: מפעל המלח בעתלית הוקם על ידי יק"א בשנת ?.1922? בתקופת א ?0 :?וף המלח מהברכות סיפק המפעל עבורה לתושבי עתלית.