במחנה המעפילים בעתלית כלאו הבריטים במשך עשור אלפי עולים יהודיים.המחנה הוכח כאתר לאומי והוא מהווה מרכ! חינוכי לתולדות ההעפלה.