למטה: כך נראתה עפולה בשנת ?,1928? שלוש שנים לארור "סודה. לאופרה ולפאר שהובטח לקונים - אין זכר.