למטה: הצלם רפאלוביץ הנציח במצלמתו את עין ?d7w? בשנת ?.1898?