המושבה סררה ?Ivj n<nra nnm? כפר רחוב - שלוש יהירות מות ?10-9? מבנים משני צריו של הרחוב הראשי.