למטה: מונית בתיה הראשונים של סגירה נשתמרו פחות או יותר והם עוברם שחזור ושימור לחרות הבאים.