?'0'0?ן: השוחט יצחק פרידמן ורעייתו בלהה בפתח ביתם נסללה. בכל בית במושבה fifl לול עופות ובעיקר הצטיינו האיכרים בגירול אווזים.