סג'רה (אילניה) - הראשונה להתיישבות יק"א

סג'רה ( אילניה ) - הראשונה להתיישבות יק"א אךמות סג י רה נרכשו למטרת התיישבות לראשונה נתר , ( 1890 ) / " על ידי קבוצת "חובבי ציון" שבראשה עמד הריר יצחק רי ראבלה , רופא מופלא מראשון לציון . ניסיון ההתיישבות של הקבוצה הסתיים בכישלון . לאחר שאחרון נציגיה , חיים קרישבסק , 1 נאלץ לנטוש את המקום , הוצעה הקרקע למכירה . לקראת סוף המאה התשע עשרה החלה חברת יק"א לעסוק גם ביישוב יהודים בא"י . כתוצאה מניתוח לקחי הכישלונות במושבות שהוקמו עד אז , גיבשה לעצמה הנהלת יק"א מדיניות התיישבותית שעיקריה היו ( 1 ) ; הקמת גוש התיישבות המבוסס על גידולי פלחה . ( 2 ) הכשרה ומיון של האיכרים המועמדים להתיישבות . בניגוד לשיטת האפוטרופסות , שאפיינה את מושבות הברון רוטשילד , האמינה יק"א במתן עצמאות והעברת האחריות לאיכר . על פי תפיסתה : "איכר שלא יוכיח עצמו - יוחלף . " הגליל התחתון אותר עכור יק"א על ידי יוסף נייגו , מנהל מקוה ישראל , כחבל ארץ המתאים לביצוע מדיניותה . אדמות הגליל התחתון היו זמינות ומחירן סביר . לאחר משא ומתן ממושך  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור