תמונה תחתונה: בית לנדה משנות הארבעים נבנה בסגנון הבאוהאוס.