למטה: בית ?j/7w? משנת ?.1929? היה הבית הראשון בנתניה.