למטה: הירידה לחוף נתניה דון tnm הסונר. חוף הים היה ?wnoi mn? "אוצר הטבעי של נתניה עיר הקי?.0?