תמונה תחתונה: פ"גה לרר, רעיית/ של מ?0"?ר המושבה. התצלום משנת ?.1310?