למטה: בית ראובן לרר, או מה שנשאר ממנו בשערו הצילום.