תמונה תחתונה: 10 הוכבת, המורה הראשון במושבה. התצלום משנת ?.1910?