הבאר ליר החאן בוואדי חנין. כאן בנה המייסר ראובן לרר את