מימין: בית הטסת הגדול בנ0 ציונה נבנה בשנת ?.1924? התושבים הראשונים במושבה היו כולם שומרי מסורת.