למטרו: המחצבה ננוח יע?,7?נ. רוכש 1 החלקות במושבה היו מבני המו\מר הבינוני ורבים מהם עסקו במקצועות חופשיים. אחרים ?\!?ברו כחקלאים וכפועלים.