למטה: 0מוך לחורבותיה של המושבה נבנתה בשנת 1972 שכונה הרשה המנציחה בשמה את נוה יעקב.