מימין: נהייה ממעוף cnnr נשנים הראשונות להקמתה. באופק נראה ונס ההר שעליו ?/'?שנת חניתה.