מימין: מראה כללי של משמר הירק בשנות השלושים. באותן שנים חוזקה המושבה הקטנה ו\ל ירי הנוי ניוליו מפלוגת ראש פינה.