משמאל: מצפה תוכננה ביםורה כמושבה קטנה למספר מצומצם של איכרים וכך נותרה גם כיום כשהיא מאכלסת 32 משפחות.