>מטה?.-? הצלם ?'70jnj? ענו את א י ' בשנת 1918 והשאיר , אחריו 0ו0ף צילומים חשוב ובתוכו גם של המושבה מצפה.