למטח: ילרי בית הספר במטולה בשנות השלושים. המורה יצחק אפשטיין הכנים במאה הקורמת לבית הספר את הנוסח העני' של ה-ב י התושה וביטל את ח-כ חרפויה.