למטה: שרירי המושבה מחניים בחורבנה,כפי שצולמו בשנות השלושים. במפקד שנער / נאוץ בשנת 1931 לא היה וכר לתושבים במקום.