למטה: ברחוב נתיב השיירות במזכרת בתיה הוצב משוריין א/תש' ששימש לליווי השיירות במלחמת העצמאות.