למטה: כך ראה הצלם קאהן את הרחוב הראשי של המושבה בשנת ?.1912?