?)?? מטרו: פריט מנית משפחת נוהה.הסת הציורי נראה גם כיום מן הכביש הראשי לירושלים.