משמאל: בית נוהה והצמחייה 0ביב לו. האיכר נרוזה ?7«? ע בכל היישוב הקטן בארץ כמתנחל בהר: