בציר במוצא. המייסרים לאה ויצחק כהן וחמשת ילדיהם ביום של בציר, סביב המלונה בכרם.