למטה: האיכר שמואל ברחה עם רעייתו מאשה וארבעת ילדיהם הראשונים, בתמונה משנת ?.1908?