תמונה תחתונה: אחר מבתי הגרמנים שהיו ראשונים להתיישבות במגרל.