למטר?:,? פיטום אווזים. המשק החקלאי במושבה היה אינטנסיבי ומורכב ממספר ענפים לאספקה עצמית ולשיווק החוצה.