מגדיאל - מודל של כפר אירופי בארץ ישראל

מגדיאל - מודל של כפר אירופי בארץ ישראל לצד חברות התיישבות גדולות שפעלו על בסיס מסחרי , כמו "קהיליית ציון אמריקנית" שהקימה את עפולה ואת הרצליה , ולצד בעלי הון שהקימו חברות ואחוזות מטעים — פעלו בא'" בשמת העשרים חברות התיישבות קטנות . עם אלה האחרונות נמנו בעלי הון זעיר , מקרב בעלי מלאכה , פקידים ואנשי חינוך - ששאפו ל עזוב את העיר ולהגיע להתיישבות כפרית . אחדים התארגנו לאגודות עוד בארצות מוצאם , ואחרים התארגנו בערי א"י . בפי ההתיישבות הוותיקה - איכרי המושבות והמתיישבים שהשתייכו להתיישבות העובדת - הם כונו "בעלי האמצעים , " או "אנשי המעמד הבינוני . " הכינוי לא שיקף את מצבם הכלכלי . במקרים רבים הם לא הצליחו לבסס את עצמם ולהניע לעצמאות כלכלית מהירה , ונזקקו לתמיכה מוסדית כלשהי . אולם הוא שיקף את יחס ההתיישבות הוותיקה אליהם . בשרון קמו במחצית הראשונה של שנות העשרים מספר יישובים במתכונת זו : עיר שלום ( רמת השרון , ( רמתיים ומגדיאל . ביולי , 1924 י"ב באב תרפ"ד , התארגנה קבוצה של שלוש עשרה משפחות מקרב יוצאי פולין שגרו בתל אביב והקימה אגודה , שמטרתה הייתה לשנות את אורח חיי החברים ולעבור להתיישבות כ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור