בית ריאמנט ב"אהו!ת לונדון?."? ו/נוי ?/w so cw? ברובם אנשי המעמר הבינוני בבריטניה ופרנסתם הייתה נע0קי חייטות.