למטה: נדרך לחיפה. האוטובוס ששירת את כפר תנור נשנת ?.1925?