למנוח: איכר, חלוץ ופועל עוני. ננפו תבור ניתן היה לראות בחצרות האיכרים פועלים עבריים לצר פועלים ערביים.