שתי התמונות למטה: "חצרות האיכרים: ככפר תבור נערכה פעולת שחזור ושימור מקיפה. ב"חצרות האיכרים?,"?מוזיאון לתולדות המושבה,נאספו עשרות כלי עטרה וכלי פת מן הימים הראשונים.