למטה: "לב הכפר" ?.re -?ו?7/?ש. ונים מן הבניעים החרשים נגפו 0נא הם 2ו\יצוב אדריכלי שובה עין.