למטה: בית שרה אחרוני. מהמשפחות הוותיקות במושבה. ו\ל אף תאוצת הבנייה בכפר סבא ניתן לראות בה ו?\"1\? בתים קטנים מן התקופות הראשונות.