למטה: התאחדות הנהגים "השרון?."? זאת הייתה התחבורה הציבורית בכפר סבא במשך שנים רבות.