למטה: מחנה "הכובש" נשנות השלושים. את כפר סבא פקרו קבוצות הכשרה רנות שהקימו במרוצת הזמן "שונים משלחן.