למ0ה: מראה כללי של הפרדס ו"בנ"ן המשק" בכפר יונה בשנת ?.1931? החווה שממנה צמחה המושבה נוסרה בחמתו של יונה פישר.